Konkurs KANGUR

Głównym organizatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” (od roku 1991.) jest Stowarzyszenie „Kangorou Sans Frontiers” („Kangur bez granic”) z siedzibą w Paryżu. Konkurs jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie we wszystkich krajach.

Polscy uczniowie po raz pierwszy wzięli udział w tym konkursie w roku szkolnym 1991/1992. Organizatorem na terenie Polski był wówczas Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny we Wrocławiu. Od roku 1998. głównym organizatorem Konkursu w Polsce był Wydział Matematyki i Informatyki toruńskiego UMK, a obecnie jest nim Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, także z siedzibą w Toruniu.  Na terenie całej Polski działają regionalne komitety organizacyjne.

EUROPA 

Assosation „Kangorou Sans Frontiers”, Paryż, Francja
http://www.aksf.org/

POLSKA

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy
i Nauk Matematycznych, Toruń
http://www.kangur-mat.pl/

REJON KOSZALIN 

Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół „Kangura”
przy Centrum Edukacji Nauczycieli, Koszalin

http://kangur.koszalin.pl

Konkurs „Kangur Matematyczny” jest imprezą samofinansującą się. Środki na organizację i nagrody pochodzą z opłat wpisowych uczestników. Jedną z form nagradzania uczniów jest udział w międzynarodowych obozach matematycznych (nagroda I stopnia). Najdłuższą tradycją i największą popularnością cieszy się organizowany przez TUWiNM co roku w sierpniu obóz matematyczny w Zakopanem.