Aktualności

Szanowni Państwo
Nauczyciele matematyki
Nauczyciele języka angielskiego
Dyrektorzy szkół

Uczniowie, Rodzice

Przypominamy, że zbliżają się terminy zgłaszania uczniów (poprzez szkoły) do konkursów: „Kangur”
i FOX. Są to odpowiednio: 31 stycznia i 15 lutego. Zgłoszenia szkoły dokonujemy na platformie
kangur-mat.pl („Kangur”) lub fox.bielsko.pl (FOX). Termin wpłat jest taki sam, jak termin zgłoszeń.
Wszelkie problemy lub wątpliwości prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@kangur.koszalin.pl i fox.pomorskie@gmail.com

Nauczycielom życzymy pomyślnego przeprowadzenie konkursów, a uczniom sukcesów i satysfakcji
z udziału.

_______________________________________________

Szanowni Państwo
Nauczyciele matematyki
Nauczyciele języka angielskiego
Dyrektorzy szkół

Uczniowie, Rodzice

Po raz kolejny zapraszamy uczniów do udziału w organizowanych przez nas konkursach:
– Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”,
– Konkursie Języka Angielskiego FOX.

Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych konkursów można znaleźć na naszej stronie internetowej kangur.koszalin.pl, na stronach organizatorów głównych konkursów: kangur-mat.pl (KANGUR) oraz fox.bielsko.pl (FOX), a także na naszym profilu facebookowym.

Terminy konkursów:
– Konkurs KANGUR – 21 marca 2024 r. (opłata za udział 16 zł)
– Konkurs FOX – 5 marca 2024 r. (opłata za udział 13 zł)

Terminy zgłoszeń (w tym wpłat):
31 stycznia 2024 r. (KANGUR) i 15 lutego 2024 r. (FOX)


Zgłoszenia uczniów do Konkursu dokonują Szkolni Koordynatorzy drogą elektroniczną (poprzez konto szkoły). Zawsze można zwiększyć liczbę uczestników w późniejszym czasie, dlatego zachęcamy do dokonania zgłoszenia przed upływem wyznaczonego terminu. W razie problemów z logowaniem, (np. utracenia loginu lub hasła dostępu do konta) prosimy o maila na: kontakt@kangur.koszalin.pl. Pomożemy Państwu w odzyskaniu danych lub wygenerujemy nowe.
Prosimy koordynatorów ze szkół, które już posiadają konta na platformie kangur-mat.pl, o niezakładanie nowych kont.

Przypominamy, że w Konkursie KANGUR kod zostanie nadany szkole po otrzymaniu przez nas Zgłoszenia (tzw. Zgody dyrektora) oraz opłaty wpisowej. O nadaniu kodu zostaniecie Państwo powiadomieni z pomocą poczty e-mail.
Do Konkursu FOX w każdej edycji należy założyć szkole nowe konto. Każde zgłoszenie zostanie zatwierdzone przez Koordynatora Regionalnego.

Prosimy o systematyczne sprawdzanie skrzynek e-mail podanych na użytek Konkursu (i opróżnianie ich, bo zdarza się, że wiadomość nie może się przebić przez zalegające w poczcie „śmieci”) oraz kont szkolnych na platformie kangur-mat.pl (wraz z zamieszczanymi tam Komunikatami) i na stronie Konkursu FOX fox.bielsko.pl.

Dane do wpłat
Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół „Kangura”
przy Centrum Edukacji Nauczycieli
Bank PKO SA I Oddział w Koszalinie
21 1240 1428 1111 0000 2263 8270 (KANGUR)
86 1240 1428 1111 0010 8615 6643 (FOX)

Jednocześnie dziękujemy Szkolnym Koordynatorom za przeprowadzenie ubiegłorocznej edycji Konkursów, a uczniom i rodzicom za mobilizację.

Organizatorzy

_______________________________________________