Krótko o Stowarzyszeniu

Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół „Kangura” jest organizatorem Konkursu KANGUR na terenie powiatów dawnego województwa koszalińskiego (białogardzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, szczecinecki, świdwiński) oraz powiatów: sławieńskiego i wałeckiego. Stowarzyszenie zostało powołane przez 15-osobową grupę członków założycieli w marcu 1999. roku.

Od roku 1991 organizatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest Stowarzyszenie „Kangorou Sans Frontiers” („Kangur bez granic”) z siedzibą w Paryżu. Konkurs jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie we wszystkich krajach.

Polscy uczniowie po raz pierwszy wzięli udział w „Kangurze”  w roku szkolnym 1991/1992. Organizatorem był wówczas Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny we Wrocławiu. Od roku 1998. głównym organizatorem Konkursu w Polsce był Wydział Matematyki i Informatyki toruńskiego UMK, a obecnie jest nim Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, także z siedzibą w Toruniu.  Na terenie całej Polski działają regionalne komitety organizacyjne.

EUROPA 

Assosation „Kangorou Sans Frontiers”, Paryż, Francja

POLSKA

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzyi Nauk Matematycznych, Toruń

REJON KOSZALIN 

Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół „Kangura”
przy Centrum Edukacji Nauczycieli

Od roku szkolnego 2018/2019 Stowarzyszenie jest także organizatorem Konkursu Języka Angielskiego FOX, o którym przeczytacie w osobnej zakładce.


Władze Stowarzyszenia

Od stycznia 2011 roku Stowarzyszeniem kieruje Zarząd w składzie:

Lucyna Kuźnicka – prezes
Urszula Rusiak – wiceprezes
Aldona Szczepaniak – sekretarz
Urszula Borucińska – skarbnik
Marta Strugała – członek

Nad pracą Zarządu czuwa Komisja trzyosobowa Rewizyjna, w której skład wchodzą:

Zenon DecykMonika Burdecka i Janina Jasińska