Konkurs FOX

Szanowni Szkolni Koordynatorzy,

rozpoczynamy przygotowania do kolejnej edycji Konkursu Języka Angielskiego FOX.

Przeprowadzenie Konkursu zaplanowano na 28 marca 2023 r. Opłata za udział w Konkursie nie zmieniła się, nadal jest to 12 zł za każdego ucznia.

Kategorie Konkursu

Kittens K – klasa 3 i 4 szkoły podstawowej
Bunnies B – klasa 5 i 6 szkoły podstawowej
Ducks D – klasa 7 i 8 szkoły podstawowej
Lions L – klasa I i II liceum i technikum, klasa I, II i III szkoły branżowej
Eagles E– klasa III i IV liceum, klasa III, IV i V technikum

Rejestracja szkół rozpocznie się 1 grudnia 2022 r., a zakończy 10 lutego 2023 r.
Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail podanych na użytek Konkursu (szkolna poczta e-mail) oraz kont szkolnych na platformie fox.bielsko.pl

Każdego roku należy na nowo zarejestrować szkołę, wprowadzając ewentualne zmiany. Zgłoszenia do Konkursu dokonujecie Państwo za pośrednictwem konta szkoły. Zawsze można zwiększyć liczbę uczestników w późniejszym czasie, dlatego zachęcamy do dokonania zgłoszenia przed upływem wyznaczonego terminu. W razie problemów z logowaniem, utracenia loginu lub hasła dostępu do konta prosimy o maila na: fox.pomorskie@gmail.com

Życzymy powodzenia!

______________________________________________

FOX w roku szkolnym 2021/2022

Mili Państwo, Szkolni Koordynatorzy Konkursu,

dziękujemy za sprawną wysyłkę kart odpowiedzi. Będziemy mogli je przesłać dalej (do Torunia) prawdopodobnie jutro (nie dotarły jeszcze karty z jednej szkoły). Na przyszłość przypominamy, że kart odpowiedzi nie wolno zginać, trzeba je odesłać w kopercie A4. Nie wolno także drukować kart w innym formacie. Wysyłamy karty odpowiedzi, a nie testy rozwiązane przez uczniów.

Pozostaje teraz czekać na wyniki, powinny być w ciągu miesiąca.

Organizatorzy

_________________________________________

Szanowni Państwo,

po przeprowadzeniu konkursu proszę zapakować karty odpowiedzi wraz z listą uczestników i protokołem z przebiegu Konkursu na adres:

Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół „Kangura”
ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin

z dopiskiem na kopercie Konkurs FOX Sylwia Jóźko

________________________________________

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi prośbami dotyczącymi przedłużenia terminu zapisów uczestników do Konkursu FOX 2022 oraz z faktem, iż w tym roku wystartowaliśmy z zapisami nieco później niż zwykle, śpieszymy z informacją,  że zapisy zostają przedłużone do środy 13.04.2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia KAGANEK w Bielsku-Białej

_______________________________________

Szanowni Szkolni Opiekunowie Konkursu, Uczniowie, Rodzice,

w bieżącym roku szkolnym przeprowadzenie Konkursu Języka Angielskiego FOX jest planowane na wtorek, 26 kwietnia 2022 r., w formie stacjonarnej. Aktualne informacje o edycji 2022 znajdziecie Państwo na stronie głównego organizatora Konkursu RSO „Kaganek” w Bielsku-Białej: fox.bielsko.pl.
Od 31 stycznia br. można zgłosić szkołę do Konkursu.

Zgłoszenie szkoły (zgoda dyrektora)

Obowiązki Szkolnego Opiekuna Konkursu (SOK)

Regulamin

Wzór listy uczestników

Życzymy Państwu pomyślnego przeprowadzenia Konkursu i satysfakcjonujących wyników.

Organizatorzy

_________________________________________________________

Tegoroczna edycja Konkursu FOX zostanie przeprowadzona we wtorek, 20. kwietnia w formie stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowo, w zależności od ustaleń w szkołach. Prosimy o śledzenie strony Konkursu (fox.bielsko.pl), a także naszej strony internetowej.

Na stronie Konkursu: https://fox.bielsko.pl zamieszczono zmieniony regulamin Konkursu. Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z tym dokumentem.

Organizatorzy

Po przeprowadzeniu Konkursu prosimy o sporządzenie aktualnej listy jego uczestników według wzoru. Prosimy także o dołączenie do kart odpowiedzi Protokołu z przebiegu Konkursu.

___________________________________________

Szanowni Państwo!

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Języka Angielskiego, Uczniowie!

Zapraszamy Państwa do odwiedzania strony internetowej konkursu: www.fox.bielsko.pl, gdzie znajdą Państwo komplet informacji o Konkursie FOX.

Zgłoszenia grupowego uczniów szkoły zawsze należy dokonywać drogą elektroniczną na podanej powyżej stronie, postępując zgodnie z instrukcją e-rejestracji tam umieszczoną.

Strona Głównego Organizatora: https://fox.bielsko.pl/

Strona organizatora regionalnego: http://kangur.koszalin.pl

Kontakt z organizatorem regionalnym (Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół „Kangura”) za pośrednictwem poczty elektronicznej: fox.pomorskie@gmail.com (jak w ubiegłym roku) lub telefonicznie: 690 49 45 49 (Urszula Rusiak).


Stowarzyszenie organizuje Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w ostatniej edycji udział wzięli także uczniowie klas trzecich gimnazjum) od roku szkolnego 2018/2019. Konkurs ten jest pomyślany jako forma intelektualnej zabawy językowej. Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej. W każdej edycji zadania konkursowe są opracowane w oparciu o „lekturki”, których wykaz jest podany. Nauczyciele koordynatorzy po kolejnej edycji otrzymują przykładową „lekturkę” w wersji dla nauczyciela, na kolejny rok szkolny.

Zadania w teście konkursowym mają na celu pokazać, że język stanowi całość, a jego poszczególne komponenty „spotykają się” w literaturze, w tym przypadku w beletrystyce na poziomie odpowiadającym danej kategorii wiekowej. Ze względu na swoją zawartość i urozmaicony charakter – co jest odbiciem złożoności językowej oraz naturalnej nieprzewidywalności sytuacji językowych – zadania stanowią wyzwanie oraz pobudzają dociekliwość.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w 5 kategoriach wiekowych. Dotychczas były to: KITTENS (kl. III-IV SP) BUNNIES (kl. V-VI SP), DUCKS (kl. VII-VIII SP), LIONS (III kl. gimnazjum, I kl. liceum), EAGLES (II-IV kl. szkół ponadgimnazjalnych).