Konkurs FOX

FOX w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Szkolni Koordynatorzy,

niezależnie od tego, którą formę przeprowadzenia Konkursu wybraliście, życzymy wszystkim powodzenia. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku Konkurs odbędzie się podobnie jak w latach poprzednich, a ta edycja przejdzie do historii jako nietypowa, „pandemiczna”.

Przypominam, że instrukcje przeprowadzenia Konkursu znajdziecie Państwo na koncie szkoły, podobnie jak karty odpowiedzi i testy we wszystkich kategoriach. Zgodnie z zapowiedzią, na koncie szkoły już powinniście mieć hasła dostępu, które należy przekazać uczniom jutro, tuż przed zmaganiami konkursowymi.

Po przeprowadzeniu konkursu wszyscy Szkolni Koordynatorzy są zobowiązani do wypełnienia zamieszczonego na koncie szkoły formularza, będącego informacją o przebiegu Konkursu. Jest nam to potrzebne ze względu na konieczność dokonania przez głównego organizatora podziału środków na nagrody i upominki. Zwalniamy Państwa za to z przesłania do nas Sprawozdania.

Adres do wysyłki kart odpowiedzi uczniów, dla których konkurs został przeprowadzony stacjonarnie:

Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół „Kangura”
ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin
Prosimy o dopisanie na kopercie: Konkurs FOX, Urszula Rusiak

Organizatorzy

_________________________________________________________

Tegoroczna edycja Konkursu FOX zostanie przeprowadzona we wtorek, 20. kwietnia w formie stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowo, w zależności od ustaleń w szkołach. Prosimy o śledzenie strony Konkursu (fox.bielsko.pl), a także naszej strony internetowej.

Na stronie Konkursu: https://fox.bielsko.pl zamieszczono zmieniony regulamin Konkursu. Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z tym dokumentem.

Organizatorzy

Po przeprowadzeniu Konkursu prosimy o sporządzenie aktualnej listy jego uczestników według wzoru. Prosimy także o dołączenie do kart odpowiedzi Protokołu z przebiegu Konkursu.

___________________________________________

Szanowni Państwo!

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Języka Angielskiego, Uczniowie!

Zapraszamy Państwa do odwiedzania strony internetowej konkursu: www.fox.bielsko.pl, gdzie znajdą Państwo komplet informacji o Konkursie FOX.

Zgłoszenia grupowego uczniów szkoły zawsze należy dokonywać drogą elektroniczną na podanej powyżej stronie, postępując zgodnie z instrukcją e-rejestracji tam umieszczoną.

Strona Głównego Organizatora: https://fox.bielsko.pl/

Strona organizatora regionalnego: http://kangur.koszalin.pl

Kontakt z organizatorem regionalnym (Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół „Kangura”) za pośrednictwem poczty elektronicznej: fox.pomorskie@gmail.com (jak w ubiegłym roku) lub telefonicznie: 690 49 45 49 (Urszula Rusiak).


Stowarzyszenie organizuje Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w ostatniej edycji udział wzięli także uczniowie klas trzecich gimnazjum) od roku szkolnego 2018/2019. Konkurs ten jest pomyślany jako forma intelektualnej zabawy językowej. Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej. W każdej edycji zadania konkursowe są opracowane w oparciu o „lekturki”, których wykaz jest podany. Nauczyciele koordynatorzy po kolejnej edycji otrzymują przykładową „lekturkę” w wersji dla nauczyciela, na kolejny rok szkolny.

Zadania w teście konkursowym mają na celu pokazać, że język stanowi całość, a jego poszczególne komponenty „spotykają się” w literaturze, w tym przypadku w beletrystyce na poziomie odpowiadającym danej kategorii wiekowej. Ze względu na swoją zawartość i urozmaicony charakter – co jest odbiciem złożoności językowej oraz naturalnej nieprzewidywalności sytuacji językowych – zadania stanowią wyzwanie oraz pobudzają dociekliwość.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w 5 kategoriach wiekowych. Dotychczas były to: KITTENS (kl. III-IV SP) BUNNIES (kl. V-VI SP), DUCKS (kl. VII-VIII SP), LIONS (III kl. gimnazjum, I kl. liceum), EAGLES (II-IV kl. szkół ponadgimnazjalnych).