Stowarzyszenie

Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół „Kangura” jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” na terenie powiatów dawnego województwa koszalińskiego (białogardzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, szczecinecki, świdwiński) oraz powiatów: sławieńskiego i wałeckiego. Stowarzyszenie zostało powołane przez 15-osobową grupę członków założycieli w marcu 1999. roku.

Od roku 1991 organizatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest Stowarzyszenie „Kangorou Sans Frontiers” („Kangur bez granic”) z siedzibą w Paryżu. Konkurs jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie we wszystkich krajach.

Polscy uczniowie po raz pierwszy wzięli udział w „Kangurze”  w roku szkolnym 1991/1992. Organizatorem był wówczas Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny we Wrocławiu. Od roku 1998. głównym organizatorem Konkursu w Polsce był Wydział Matematyki i Informatyki toruńskiego UMK, a obecnie jest nim Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, także z siedzibą w Toruniu.  Na terenie całej Polski działają regionalne komitety organizacyjne.

EUROPA 

Assosation „Kangorou Sans Frontiers”, Paryż, Francja

POLSKA

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, Toruń

REJON KOSZALIN 

Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół „Kangura”
przy Centrum Edukacji Nauczycieli

Od roku szkolnego 2018/2019 Stowarzyszenie jest także organizatorem Konkursu Języka Angielskiego FOX, o którym przeczytacie w osobnej zakładce.


Władze Stowarzyszenia

Od października 2020 roku Stowarzyszeniem kieruje Zarząd w składzie:

Sylwia Jóźko – prezes
Marta Strugała – wiceprezes
Aldona Szczepaniak – sekretarz
Urszula Borucińska – skarbnik
Aleksandra Wełna – członek

Nad pracą Zarządu czuwa Komisja trzyosobowa Rewizyjna, w której skład wchodzą:

Zenon DecykMonika BurdeckaJanina Jasińska
 
Statut