Aktualności

Szanowni Szkolni Koordynatorzy,

rozpoczynamy przygotowania do kolejnej edycji Konkursu „Kangur”. Otrzymacie Państwo zaproszenie do udziału szkoły w Konkursie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przeprowadzenie Konkursu „Kangur” zaplanowano na 16 marca 2023 r. Zgodnie z wieloletnią tradycją będzie to czwartek, najbliższy Pierwszego Dnia Wiosny. Zmieniła się opłata za udział w Konkursie, obecnie jest to 14 zł za każdego ucznia.

Kategorie Konkursu

Żaczek ZA – klasa 2 szkoły podstawowej
Maluch M – klasa 3 i 4 szkoły podstawowej
Beniamin B – klasa 5 i 6 szkoły podstawowej
Kadet K – klasa 7 i 8 szkoły podstawowej
Junior J – klasa I i II liceum i technikum, szkoła branżowa I stopnia
Student S – klasa III i IV liceum, klasa III, IV i V technikum, szkoła branż. II st.

Termin zgłoszeń i wpłat upłynie 31 stycznia 2023 r.

Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail podanych na użytek Konkursu (i opróżnianie ich, bo zdarza się, że wiadomość nie może się przebić przez zalegające w poczcie „śmieci”) oraz kont szkolnych na platformie kangur-mat.pl (wraz z zamieszczanymi tam Komunikatami).

Zgłoszenia do Konkursu dokonujecie Państwo za pośrednictwem konta szkoły. Zawsze można zwiększyć liczbę uczestników w późniejszym czasie, dlatego zachęcamy do dokonania zgłoszenia przed upływem wyznaczonego terminu. W razie problemów z logowaniem, utracenia loginu lub hasła dostępu do konta prosimy o maila na: kontakt@kangur.koszalin.pl
Prosimy koordynatorów ze szkół, które już posiadają konta na platformie kangur-mat.pl, o niezakładanie nowych kont.

Życzymy powodzenia!

______________________________________________

Szanowni Szkolni Koordynatorzy,

macie już Państwo wyniki swoich uczniów. Uprzejmie prosimy o udostępnienie wyników uczestnikom Konkursu. Nagrody planujemy zawieźć do wcześniejszych punktów odbioru materiałów jeszcze przed końcem roku szkolnego.

________________________________________________________

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu informacje dotyczące przeprowadzenia tegorocznej edycji Konkursu w formie stacjonarnej oraz, ewentualnie, w formie zdalnej.

W ramach tegorocznej edycji Konkursu „Kangur” dla każdego uczestnika Konkursu przygotowano:

– dyplom uczestnictwa (prosimy Państwa o wpisanie nazwisk zgodnie ze stanem faktycznym);

– zabawkę logiczną Zaplątany Kangurek.

Prosimy o przygotowanie dla uczniów kartek na brudnopisy.

Zgodnie z instrukcją przeprowadzenia konkursu, bezpośrednio po zakonczeniu zmagań prosimy o:

-dokładne sprawdzenie kart odpowiedzi (kod szkoły, klasa itp.);

-uporządkowanie kart tą samą stroną do góry;

-przeliczenie kart i zapakowanie ich do koperty;

-wypełnienie Protokołu z przebiegu konkursu (wzór jest w kopercie z materiałami, można go także pobrać ze strony internetowej kangur.koszalin.pl) i dołożenie go, wraz z aktualną listą uczestników do koperty z kartami. Przykładowa lista uczestników znajduje się w zakładce Do pobrania.

UWAGA! Kart odpowiedzi nie wolno składać.
Zapasowe karty można wykorzystać podczas konkursu, gdy któryś z uczniów popełni błąd. Jeśli kart odpowiedzi zabraknie, można je będzie wydrukować z konta szkoły na kangur-mat.pl

Prosimy o jak najszybsze przekazanie nam kart odpowiedzi. Jeżeli karty będą wysłane pocztą, trzeba to zrobić w dniu konkursu na adres Stowarzyszenia.

UWAGA
W bieżącej edycji również będzie możliwość organizacji konkursu w wersji  zdalnej, w analogiczny sposób jak w ubiegłym roku. Zdalnie mogą uczestniczyć tylko całe klasy lub całe szkoły, nie  indywidualni uczniowie. Na koncie szkoły znajdziecie Państwo:
– instrukcję przeprowadzenia Konkursu w takiej formie (zdalnej);
– instrukcję dla ucznia;
– wzór karty odpowiedzi do wersji zdalnej konkursu.

Życzymy Państwu i uczniom jak najlepszych wyników.

Punkty odbioru i zwrotu materiałów konkursowych

_______________________________________________

Szanowni Państwo
Szkolni Koordynatorzy  Konkursu „Kangur Matematyczny”
,

w roku 2022 Konkurs „Kangur” został zaplanowany na 17 marca. Mamy nadzieję, że uda się przeprowadzić zmagania w formie stacjonarnej. Opłata konkursowa została ustalona na 12 zł.
Każdy uczestnik Konkursu Kangur Matematyczny 2022 otrzyma zabawkę logiczną Zaplątany Kangurek.

Termin zgłoszeń (wraz z opłatą konkursową): 28 stycznia 2022 r.

Dane do wpłat

Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół „Kangura”
przy Centrum Edukacji Nauczycieli

Bank PKO SA I Oddział w Koszalinie
21 1240 1428 1111 0000 2263 8270


__________________________________________________________

Szanowni Państwo
Szkolni Koordynatorzy  Konkursu „Kangur Matematyczny”
,

mamy nadzieję, że już niedługo wszyscy organizatorzy regionalni Konkursu spotkają się w Toruniu z Komitetem Głównym i wtedy zostaną poczynione ustalenia dotyczące edycji w bieżącym roku szkolnym. Na razie prosimy Państwa o cierpliwość. Wszelkie pytania i wnioski prosimy kierować do nas za pomocą poczty elektronicznej na niezmieniony adres: kangur. koszalin.pl

Życzymy spokojnego roku szkolnego 2021/2022.

Organizatorzy

___________________________________________________________

_____________________________________________________________

Szanowni Szkolni Koordynatorzy,

Dziękujemy Państwu za mobilizację i pomyślne przeprowadzenie Konkursu w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej. Mamy nadzieję, że dwie ostatnie formy przejdą już do historii, a uczniowie będą mogli zmagać się z testami konkursowymi w swoich szkołach.

Organizatorzy

_________________________________________________________

Szanowni Państwo,
nauczyciele, dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice,

11 grudnia 2020 r. przeprowadzono w formie zdalnej Konferencję Koordynatorów Regionalnych Konkursu „Kangur” oraz Koordynatora Głównego. Ustalono, że przyszłoroczna, XXX edycja „Kangura” zostanie przeprowadzona w formie stacjonarnej 18. marca 2021 roku, o ile sytuacja na wiosnę na to pozwoli. Szczegółowe ustalenia, adekwatne do sytuacji, zostaną podjęte w lutym.
Koszt wpisowego, podobnie jak w edycji ubiegłorocznej, to 10 zł. Zachęcamy Państwa uczniów do udziału w Konkursie. Kwestię wpłat, w sytuacji zdalnego nauczania obecnie, można rozwiązać ustalając z dyrekcją i innymi właściwymi osobami możliwość wpłat na jakieś konto szkolne, np. konto Rady Rodziców. Za udział w Konkursie każdy uczeń otrzyma drobną nagrodę – układankę.
Numer rachunku do wpłat nie zmienił się, termin zgłoszeń, popartych wpłatą wpisowego, do 5. lutego 2021 roku. Tradycyjnie prosimy o nadsyłanie zgody dyrektora – dokumentu, który wygeneruje się po dokonaniu zgłoszenia na platformie https://kangur-mat.pl.

Organizatorzy

___________________________________________

Szanowni Państwo

W chwili obecnej mamy wiele niewiadomych, trudno przewidzieć przyszłość Konkursów: KANGUR i FOX. Decyzje, czy kolejne edycje się odbędą powinny zapaść wkrótce, pewnie przed końcem roku 2020. Ale tego, kiedy i w jakiej formie te konkursy zostaną przeprowadzone, na razie nie wiemy. Sytuacja tak bardzo się zmienia, nauczanie odbywa się stacjonarnie, hybrydowo, zdalnie… Z całą pewnością nic nie jest obecnie „normalne”.
Życzymy Państwu zdrowia i powrotu dawnej szkoły, optymizmu i cierpliwości.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie się w przeprowadzenie Konkursu „Kangur 2020” drogą elektroniczną.

W imieniu organizatorów
Urszula Rusiak
____________________________________________

Miejsca odbioru materiałów

Zasady przyznawania Miniatur Matematycznych do dyplomów

____________________________________________

Szanowni Szkolni Koordynatorzy
Drodzy uczniowie

Informujemy, że tegoroczna edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej, za pomocą platformy dzwonek.pl. Tylko taka forma pozwoli uczniom, mimo pandemii zmierzyć się ze specyficznymi zadaniami „kangurowymi”. Będzie to nowe doświadczenie zarówno dla uczniów, jak i dla organizatorów. Bardzo prosimy Szkolnych Koordynatorów
o powiadomienie uczniów o terminach zamieszczonych na stronie głównej Konkursu www.kangur-mat.pl (dla każdej kategorii będzie wyznaczony dzień i godzina, kiedy będzie się można zalogować i rozwiązać test). Prosimy także o logowanie się na koncie szkoły i sprawdzanie podanej na koncie szkoły skrzynki
e-mail.
Mamy nadzieję, że maturzyści także wezmą udział w zmaganiach. Będzie to, być może, pewna odmiana
w trudnej obecnie codzienności i w nowej szkolnej rzeczywistości. Wszystkim życzymy powodzenia i jak najlepszych wyników.

Poniższe terminy zostawiamy na stronie „ku pamięci”. Aktualności zawsze znajdują się na górze strony.

Informujemy, że kolejny termin przeprowadzenia Konkursu to 28 maja. Oby się udało!

Tegoroczna edycja Konkursu „Kangur” zostanie przeprowadzona 19. marca, początek o godzinie 9:00. Zgłoszenia i wpłaty (10 zł za każdego uczestnika) przyjmujemy do 30. stycznia.

Zapraszamy!

——————————————————————————————————————————-

MIEJSCA ODBIORU MATERIAŁÓW

W związku z dzisiejszą decyzją o zamknięciu szkół do 25 marca, nie będziemy na razie wydawali materiałów konkursowych. O terminie przeprowadzenia Konkursu poinformujemy Szkolnych Koordynatorów za pomocą platformy konkursowej.

WYKAZY SZKÓŁ 2020

Przedstawiamy wykazy szkół, które zgłosiły uczniów do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” 2020, z podziałem na powiaty.
Prosimy o sprawdzenie wpisów dotyczących zgłoszenia oraz o uregulowanie braków (Zgoda dyrektora, wpłata). Wszelkie niezgodności proszę zgłaszać na nasz adres mailowy: kontakt@kangur.koszalin.pl

Powiat Białogard

Powiat Drawsko Pomorskie

Powiat Kołobrzeg

Powiat Koszalin

Miasto Koszalin

Powiat Sławno

Powiat Szczecinek

Powiat Świdwin

Powiat Wałcz

Po spotkaniu w Toruniu

W dniach 22-23 listopada wszyscy organizatorzy Konkursu „Kangur” spotkali się na konferencji w toruńskim UMK. Po wykładzie przedstawionym przez prof. Brunona Kamińskiego „Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Matematycznego” zostały omówione sprawy związane zarówno z edycją ubiegłoroczną jak i z tegoroczną. W marcu 2020 r. uczniowie będą się zmagali z charakterystycznymi zmaganiami „kangurowymi” już po raz 29.!
Wprowadzono niewielkie zmiany, częściowo wynikające z wygaśnięcia gimnazjów (zmieniona karta odpowiedzi – kategorie i klasy). Nowa opłata za udział w Konkursie została ustalona na 10 zł. Elektroniczny system obsługi Konkursu jest ciągle udoskonalany dla wygody Szkolnych Koordynatorów i organizatorów regionalnych. Prosimy o zgłaszanie wszystkich nietypowych sytuacji, najlepiej za pomocą poczty elektronicznej (Kontakt). W razie kłopotów z zalogowaniem się na konto szkoły wygenerujemy Państwu nowe hasło, zatem proszę nie zakładać szkole nowego konta.
W najbliższej edycji Konkursu każdy uczestnik otrzyma na pamiątkę swojego udziału układankę logiczną – czteroelementowy TANGRAM.

______________________________________________________________

I po konkursie…

Tegoroczna edycja Konkursu dobiegła końca. Wyniki uczniów zostały ujawnione na platformach szkół, dyplomy i nagrody wysłane, a kilkoro uczniów z najwyższymi wynikami (w tym LAUREACI) uczestniczyło w uroczystości podsumowania konkursów przedmiotowych w hali sportowej Zespołu Szkół nr 6 w Koszalinie.

Podczas spotkania regionalnych organizatorów Konkursu ustalono, że nie będziemy publikowali wyników na stronie internetowej. Każdy szkolny koordynator może pobrać wyniki uczniów swojej szkoły i podać do wiadomości zainteresowanych (uczniów i rodziców). Nie publikujemy także kryteriów przyznawania nagród i dyplomów. W poszczególnych regionach mogą się te kryteria nieznacznie różnić, w zależności od osiągniętych wyników. Wszyscy stosujemy jednak te same zasady ogólne: około 1% uczniów otrzymuje dyplom i nagrodę za Bardzo Dobry Wynik, a około 10% – Wyróżnienie.

W związku z wypisywaniem dyplomów dla najlepszych uczestników Konkursu mamy kilka spostrzeżeń. Zawsze staramy się pisać nazwiska poprawnie, zgodnie ze stanem faktycznym, czyli m.in. z uwzględnieniem polskich znaków. Niestety, zdarza się, że nazwisko wpisane przez uczestnika i nazwisko na liście ze szkoły różnią się nieco. Wtedy, w zależności od kategorii (zakładamy, że 7-9 latek mógł się pomylić, ale starszy uczeń już nie) wpisujemy jedną z form. Zwykle jest to forma z listy przysłanej  przez Szkolnego Koordynatora. Zatem przepraszamy wszystkich uczniów, których nazwiska na dyplomach są napisane niepoprawnie.

Podczas opracowywania wyników Konkursu pojawiają się także inne problemy. Zdarza się, że uczeń źle zakoduje kartę i trzeba go umiejscowić w jednej ze szkół lub ustalić kategorię. Czasem trzeba w tym celu przejrzeć wszystkie listy. I tu zaczynają się schody. Ogromna większość list jest przez nauczycieli – szkolnych koordynatorów sporządzana w sposób, o jaki prosiliśmy (alfabetycznie, niezależnie od kategorii), jednak są wyjątki. Zdarza się, że trzeba „przekopać” całą listę, bo np. została sporządzona według klas, ale już niekoniecznie alfabetycznie. Rozumiem, że jest to trudność, kiedy wpisujemy nazwiska na listę ręcznie, ale większość list opracowujecie Państwo na komputerze i odpowiednie posortowanie nie powinno stanowić żadnego problemu. Jeszcze raz bardzo proszę o sporządzanie list w porządku alfabetycznym, bez żadnego podziału, ale z podaniem kategorii. Odszukanie ucznia to naprawdę żmudna i czasochłonna praca. I jeszcze o odmienianiu nazwisk. Na dyplomach nie jest to potrzebne, tam wpisujemy nazwiska w mianowniku. Czasem jednak zapisanie nazwiska ucznia w innym przypadku, niż mianownik jest konieczne i wtedy postępujemy zgodnie z zaleceniami językoznawców, czyli odmieniamy wszystkie te nazwiska, które da się odmienić. Zdarza się, że słyszymy, iż rodzice nie życzą sobie odmieniania jednak zwykle kierujemy się zasadami ustalonymi przez językoznawców. Polecam artykuł „Wstyd nie odmieniać nazwisk” Ireny Bajerowej polskiej językoznawczyni, profesor, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na ten temat.
(„Poradnik Językowy” nr 10, 1998, s. 51 oraz „Język Polski”, z. 4, 1999, s. 320)

Urszula Rusiak