Aktualności

Szanowni Państwo
Szkolni Koordynatorzy  Konkursu „Kangur Matematyczny”,


ze względu na ograniczenia obowiązujące obecnie w kraju, w części  szkół (klas) przeprowadzenie konkursu w formie stacjonarnej może być  niemożliwe. W tych okolicznościach, by dać uczniom szansę udziału w  konkursie, przygotowaliśmy jego wariant w formie zdalnej  (elektronicznej – za pośrednictwem internetu).

Co do zasady, w miarę możliwości, konkurs powinien odbywać się w  wersji stacjonarnej.

W przypadku konieczności przeprowadzenia Konkursu w formie zdalnej, prosimy o kierowanie się wskazówkami zawartymi w dwóch dokumentach:
– Instrukcja dla Koordynatora Szkolnego (dostępna na koncie szkoły);
Instrukcja dla ucznia (dostępna również na koncie szkoły);

Prosimy o  wcześniejsze zapoznanie się z tymi dokumentami i przekazanie informacji  uczestnikom konkursu.

Na konta szkół zostały wysłane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, prosimy o zapoznanie się także z tym dokumentem.

Materiały konkursowe (testy, karty odpowiedzi, dyplomy za udział w Konkursie, układanki) zostaną do Państwa dostarczone, szkoły z Koszalina oraz z powiatu koszalińskiego poprosimy o odbiór w CEN.

Punkty odbioru materiałów

Po przeprowadzeniu Konkursu w formie stacjonarnej prosimy o sporządzenie aktualnej listy uczestników oraz Protokołu plik PDF lub plik WORD i dołączenie tych dokumentów do przesyłki z wypełnionymi kartami odpowiedzi. Wzory dokumentów można także pobrać korzystając z zakładki Dokumenty do pobrania.

Życzymy powodzenia!
Organizatorzy

___________________________________________________________

Termin rejestracji szkół oraz dokonywania wpłat zostaje przedłużony do 12 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że termin przeprowadzenia Konkursu „Kangur” został przesunięty na 22. kwietnia. Ufamy, że uda się utrzymać formę stacjonarną.
Termin Konkursu FOX zaplanowano na 20 kwietnia.

Organizatorzy

_____________________________________________________________

Szanowni Szkolni Koordynatorzy,

bardzo dziękujemy za zgłoszenia i wpłaty na Konkurs „Kangur”. Przypominamy, że uczniów,
z podziałem na kategorie należy zgłosić elektronicznie, poprzez konto szkoły na platformie
kangur-mat.pl. Zgłoszonej szkole nadany zostanie kod po otrzymaniu przez nas Zgody dyrektora
oraz po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

Dziękujemy Państwu za mobilizację mimo trudnych czasów.

Organizatorzy

Dane do wpłat

Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół „Kangura”
przy Centrum Edukacji Nauczycieli

Bank PKO SA I Oddział w Koszalinie
21 1240 1428 1111 0000 2263 8270

_________________________________________________________

Szanowni Państwo,
nauczyciele, dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice,

11 grudnia 2020 r. przeprowadzono w formie zdalnej Konferencję Koordynatorów Regionalnych Konkursu „Kangur” oraz Koordynatora Głównego. Ustalono, że przyszłoroczna, XXX edycja „Kangura” zostanie przeprowadzona w formie stacjonarnej 18. marca 2021 roku, o ile sytuacja na wiosnę na to pozwoli. Szczegółowe ustalenia, adekwatne do sytuacji, zostaną podjęte w lutym.
Koszt wpisowego, podobnie jak w edycji ubiegłorocznej, to 10 zł. Zachęcamy Państwa uczniów do udziału w Konkursie. Kwestię wpłat, w sytuacji zdalnego nauczania obecnie, można rozwiązać ustalając z dyrekcją i innymi właściwymi osobami możliwość wpłat na jakieś konto szkolne, np. konto Rady Rodziców. Za udział w Konkursie każdy uczeń otrzyma drobną nagrodę – układankę.
Numer rachunku do wpłat nie zmienił się, termin zgłoszeń, popartych wpłatą wpisowego, do 5. lutego 2021 roku. Tradycyjnie prosimy o nadsyłanie zgody dyrektora – dokumentu, który wygeneruje się po dokonaniu zgłoszenia na platformie https://kangur-mat.pl.

Organizatorzy

___________________________________________

Szanowni Państwo

W chwili obecnej mamy wiele niewiadomych, trudno przewidzieć przyszłość Konkursów: KANGUR i FOX. Decyzje, czy kolejne edycje się odbędą powinny zapaść wkrótce, pewnie przed końcem roku 2020. Ale tego, kiedy i w jakiej formie te konkursy zostaną przeprowadzone, na razie nie wiemy. Sytuacja tak bardzo się zmienia, nauczanie odbywa się stacjonarnie, hybrydowo, zdalnie… Z całą pewnością nic nie jest obecnie „normalne”.
Życzymy Państwu zdrowia i powrotu dawnej szkoły, optymizmu i cierpliwości.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie się w przeprowadzenie Konkursu „Kangur 2020” drogą elektroniczną.

W imieniu organizatorów
Urszula Rusiak
____________________________________________

Miejsca odbioru materiałów

Zasady przyznawania Miniatur Matematycznych do dyplomów

____________________________________________

Szanowni Szkolni Koordynatorzy
Drodzy uczniowie

Informujemy, że tegoroczna edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej, za pomocą platformy dzwonek.pl. Tylko taka forma pozwoli uczniom, mimo pandemii zmierzyć się ze specyficznymi zadaniami „kangurowymi”. Będzie to nowe doświadczenie zarówno dla uczniów, jak i dla organizatorów. Bardzo prosimy Szkolnych Koordynatorów
o powiadomienie uczniów o terminach zamieszczonych na stronie głównej Konkursu www.kangur-mat.pl (dla każdej kategorii będzie wyznaczony dzień i godzina, kiedy będzie się można zalogować i rozwiązać test). Prosimy także o logowanie się na koncie szkoły i sprawdzanie podanej na koncie szkoły skrzynki
e-mail.
Mamy nadzieję, że maturzyści także wezmą udział w zmaganiach. Będzie to, być może, pewna odmiana
w trudnej obecnie codzienności i w nowej szkolnej rzeczywistości. Wszystkim życzymy powodzenia i jak najlepszych wyników.

Poniższe terminy zostawiamy na stronie „ku pamięci”. Aktualności zawsze znajdują się na górze strony.

Informujemy, że kolejny termin przeprowadzenia Konkursu to 28 maja. Oby się udało!

Tegoroczna edycja Konkursu „Kangur” zostanie przeprowadzona 19. marca, początek o godzinie 9:00. Zgłoszenia i wpłaty (10 zł za każdego uczestnika) przyjmujemy do 30. stycznia.

Zapraszamy!

——————————————————————————————————————————-

MIEJSCA ODBIORU MATERIAŁÓW

W związku z dzisiejszą decyzją o zamknięciu szkół do 25 marca, nie będziemy na razie wydawali materiałów konkursowych. O terminie przeprowadzenia Konkursu poinformujemy Szkolnych Koordynatorów za pomocą platformy konkursowej.

WYKAZY SZKÓŁ 2020

Przedstawiamy wykazy szkół, które zgłosiły uczniów do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” 2020, z podziałem na powiaty.
Prosimy o sprawdzenie wpisów dotyczących zgłoszenia oraz o uregulowanie braków (Zgoda dyrektora, wpłata). Wszelkie niezgodności proszę zgłaszać na nasz adres mailowy: kontakt@kangur.koszalin.pl

Powiat Białogard

Powiat Drawsko Pomorskie

Powiat Kołobrzeg

Powiat Koszalin

Miasto Koszalin

Powiat Sławno

Powiat Szczecinek

Powiat Świdwin

Powiat Wałcz

Po spotkaniu w Toruniu

W dniach 22-23 listopada wszyscy organizatorzy Konkursu „Kangur” spotkali się na konferencji w toruńskim UMK. Po wykładzie przedstawionym przez prof. Brunona Kamińskiego „Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Matematycznego” zostały omówione sprawy związane zarówno z edycją ubiegłoroczną jak i z tegoroczną. W marcu 2020 r. uczniowie będą się zmagali z charakterystycznymi zmaganiami „kangurowymi” już po raz 29.!
Wprowadzono niewielkie zmiany, częściowo wynikające z wygaśnięcia gimnazjów (zmieniona karta odpowiedzi – kategorie i klasy). Nowa opłata za udział w Konkursie została ustalona na 10 zł. Elektroniczny system obsługi Konkursu jest ciągle udoskonalany dla wygody Szkolnych Koordynatorów i organizatorów regionalnych. Prosimy o zgłaszanie wszystkich nietypowych sytuacji, najlepiej za pomocą poczty elektronicznej (Kontakt). W razie kłopotów z zalogowaniem się na konto szkoły wygenerujemy Państwu nowe hasło, zatem proszę nie zakładać szkole nowego konta.
W najbliższej edycji Konkursu każdy uczestnik otrzyma na pamiątkę swojego udziału układankę logiczną – czteroelementowy TANGRAM.

______________________________________________________________

I po konkursie…

Tegoroczna edycja Konkursu dobiegła końca. Wyniki uczniów zostały ujawnione na platformach szkół, dyplomy i nagrody wysłane, a kilkoro uczniów z najwyższymi wynikami (w tym LAUREACI) uczestniczyło w uroczystości podsumowania konkursów przedmiotowych w hali sportowej Zespołu Szkół nr 6 w Koszalinie.

Podczas spotkania regionalnych organizatorów Konkursu ustalono, że nie będziemy publikowali wyników na stronie internetowej. Każdy szkolny koordynator może pobrać wyniki uczniów swojej szkoły i podać do wiadomości zainteresowanych (uczniów i rodziców). Nie publikujemy także kryteriów przyznawania nagród i dyplomów. W poszczególnych regionach mogą się te kryteria nieznacznie różnić, w zależności od osiągniętych wyników. Wszyscy stosujemy jednak te same zasady ogólne: około 1% uczniów otrzymuje dyplom i nagrodę za Bardzo Dobry Wynik, a około 10% – Wyróżnienie.

W związku z wypisywaniem dyplomów dla najlepszych uczestników Konkursu mamy kilka spostrzeżeń. Zawsze staramy się pisać nazwiska poprawnie, zgodnie ze stanem faktycznym, czyli m.in. z uwzględnieniem polskich znaków. Niestety, zdarza się, że nazwisko wpisane przez uczestnika i nazwisko na liście ze szkoły różnią się nieco. Wtedy, w zależności od kategorii (zakładamy, że 7-9 latek mógł się pomylić, ale starszy uczeń już nie) wpisujemy jedną z form. Zwykle jest to forma z listy przysłanej  przez Szkolnego Koordynatora. Zatem przepraszamy wszystkich uczniów, których nazwiska na dyplomach są napisane niepoprawnie.

Podczas opracowywania wyników Konkursu pojawiają się także inne problemy. Zdarza się, że uczeń źle zakoduje kartę i trzeba go umiejscowić w jednej ze szkół lub ustalić kategorię. Czasem trzeba w tym celu przejrzeć wszystkie listy. I tu zaczynają się schody. Ogromna większość list jest przez nauczycieli – szkolnych koordynatorów sporządzana w sposób, o jaki prosiliśmy (alfabetycznie, niezależnie od kategorii), jednak są wyjątki. Zdarza się, że trzeba „przekopać” całą listę, bo np. została sporządzona według klas, ale już niekoniecznie alfabetycznie. Rozumiem, że jest to trudność, kiedy wpisujemy nazwiska na listę ręcznie, ale większość list opracowujecie Państwo na komputerze i odpowiednie posortowanie nie powinno stanowić żadnego problemu. Jeszcze raz bardzo proszę o sporządzanie list w porządku alfabetycznym, bez żadnego podziału, ale z podaniem kategorii. Odszukanie ucznia to naprawdę żmudna i czasochłonna praca. I jeszcze o odmienianiu nazwisk. Na dyplomach nie jest to potrzebne, tam wpisujemy nazwiska w mianowniku. Czasem jednak zapisanie nazwiska ucznia w innym przypadku, niż mianownik jest konieczne i wtedy postępujemy zgodnie z zaleceniami językoznawców, czyli odmieniamy wszystkie te nazwiska, które da się odmienić. Zdarza się, że słyszymy, iż rodzice nie życzą sobie odmieniania jednak zwykle kierujemy się zasadami ustalonymi przez językoznawców. Polecam artykuł „Wstyd nie odmieniać nazwisk” Ireny Bajerowej polskiej językoznawczyni, profesor, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na ten temat.
(„Poradnik Językowy” nr 10, 1998, s. 51 oraz „Język Polski”, z. 4, 1999, s. 320)

Urszula Rusiak